За иновацията

ЗА ИНОВАЦИЯТА

Очакваните резултати от реализацията на проекта са свързани с идентификация на концептуални схемни решения с потенциална възможност за безхлабинно и с висока динамика задвижване на плунжера и управляваща система с обратна връзка по положение; синтез на перспективни схеми на системата за задвижване на плунжера, характеризиращи се с висока динамика и точност на позициониране, постоянна сила (твърда характеристика), висока надеждност и минимизиране на необходимостта от техническо обслужване; избор на оптимално решение за фамилия директно дигитално управлявани клапани при следните критерии - съотношение цена/експлоатационни качества на материалите за механичната конструкция, уплътняване, вибрационно поведение, поведение при нагряване/охлаждане и надеждност на механичната конструкция; възможност за разполагане на сензори за обратна връзка по положение; възможности за лесен за монтаж, демонтаж и замяна на системата; избрани технологични процеси за производството на функционално действащи модели на фамилията сервоклапани; проведени функционални изпитвания на създадени функционално действащите модели на фамилията сервоклапани и въвеждане на корекции в конструкцията; избрани технологични процеси за условията на масово производство и технологична адаптация на конструкцията, вкл. гарантиране на безопасна работа на системата, поведение на системата в случай на загуба на контрол и аварийни режими на работа и анализ на риска съгласно действащите норми и стандарти за безопасност при работа.

Иновативният характер на фамилията клапани с директно дигитално задвижване се обосновава от потенциалната възможност на предлаганите нови схемни решения за реализиране на сервоклапани с директно дигитално задвижване, характеризиращи се с минимизирани габаритни размери, по-малък брой детайли, възможности за регулиране и минимизиране на хлабината в предавките. Тези предимства в съчетание с методите и средствата на виртуалното инженерство, явяващо се най-съвременния подход за проектиране, и натрупаният от „Бъдещност” АД и лаб. „CAD/CAM/CAE в индустрията” опит и ноу-хау от предишни проекти в областта на високо прецизните технологии, са гаранция за развитието на иновативната фамилия сервоклапани с директно дигитално задвижване.